24.01.2020 09:10:24
KINNEVIK AB 'B' (CHI-X)
231.00
SEK
-1.20
-0.52%
23.01.2020 17:30