19.10.2019 09:26:26
KINNEVIK AB 'B' (CHI-X)
266.60
SEK
-1.50
-0.56%
18.10.2019 17:30