29.09.2020 03:57:44
KINNEVIK AB 'B' (CHI-X)
358.40
SEK
8.45
2.41%
28.09.2020 17:25