20.07.2019 09:40:27
KINNEVIK AB 'B' (CHI-X)
241.80
SEK
-0.50
-0.21%
19.07.2019 17:30