23.01.2021 05:40:36
KINNEVIK AB 'B' (CHI-X)
417.75
SEK
0.00
0.00%
22.01.2021 17:25