18.03.2019 16:35:29
EMS-CHEMIE (CHI-X)
586.50
CHF
-3.00
-0.51%
18.03.2019 16:22