22.05.2019 05:03:38
EMS-CHEMIE (CHI-X)
604.00
CHF
8.00
1.34%
21.05.2019 17:30