08.03.2021 07:51:26
BC Vaudoise N
93.80
CHF
-1.20
-1.26%
05.03.2021 17:31