06.12.2021 22:20:26
BC Vaudoise N
73.00
CHF
0.80
1.11%
06.12.2021 17:31