25.03.2019 08:36:11
EMS-CHEMIE (CHI-X)
560.50
CHF
-22.50
-3.86%
22.03.2019 17:30