19.02.2020 20:31:04
BC Vaudoise N
841.00
CHF
1.00
0.12%
19.02.2020 17:31