27.10.2021 20:56:55
BC Vaudoise N
70.60
CHF
0.40
0.57%
27.10.2021 17:31