23.02.2019 18:04:44
BC Vaudoise N
790.00
CHF
1.00
0.13%
22.02.2019 17:31