18.08.2019 08:55:44
BC Vaudoise N
725.00
CHF
12.00
1.68%
16.08.2019 17:30