02.08.2021 19:54:09
BC Vaudoise N
80.70
CHF
-0.20
-0.25%
02.08.2021 17:30