17.05.2021 23:48:51
BC Vaudoise N
87.20
CHF
-0.30
-0.34%
17.05.2021 17:31