07.08.2020 20:01:09
BC Vaudoise N
97.80
CHF
-0.10
-0.10%
07.08.2020 17:30