18.03.2019 17:53:36
EMS-CHEMIE (CHI-X)
585.00
CHF
-4.50
-0.76%
18.03.2019 17:30