23.05.2019 05:59:13
EMS-CHEMIE (CHI-X)
608.50
CHF
4.50
0.74%
22.05.2019 17:30