27.02.2020 04:05:00
BC Vaudoise N
834.00
CHF
6.00
0.72%
26.02.2020 17:30