02.03.2021 19:14:35
BC Vaudoise N
95.20
CHF
0.00
0.00%
02.03.2021 17:30