23.05.2019 04:42:28
EMS-CHEMIE (CHI-X)
608.50
CHF
4.50
0.74%
22.05.2019 17:30