18.04.2021 20:51:33
ROVSING (CHI-X)
52.40
DKK
0.00
0.00%
16.04.2021 16:55