29.11.2021 04:33:25
ROVSING (CHI-X)
52.40
DKK
0.00
0.00%
26.11.2021 16:55