14.07.2020 05:56:08
BAVARIAN NORDIC
194.50
DKK
-0.90
-0.46%
13.07.2020 17:30