19.03.2019 10:48:28
EMS-CHEMIE (CHI-X)
590.00
CHF
5.00
0.85%
19.03.2019 10:34