24.10.2020 13:29:27
TATRY MOUNTAIN RES. 6
35.60
EUR
0.00
0.00%
23.10.2020 12:07