06.05.2021 03:37:01
GLAXOSMITHKLINE
15.52
EUR
-0.06
-0.39%
05.05.2021 08:03