09.08.2020 01:46:45
KONGSBERG AUTO (CHI-X)
0.1512
NOK
-0.0032
-2.07%
07.08.2020 16:20