19.05.2021 01:27:33
OASMIA PHARMACEUTICAL
0.3071
EUR
0.0018
0.59%
18.05.2021 18:46