18.01.2022 05:00:42
ATHENEX INC.
0.9750
EUR
0.03
3.17%
17.01.2022 08:01