22.01.2022 13:24:38
AKERO THEREP.INC.DL-,0001
17.50
EUR
0.10
0.57%
21.01.2022 08:00