06.05.2021 02:18:08
GLAXOSMITHKLINE
15.76
EUR
0.18
1.16%
05.05.2021 14:34