21.04.2021 20:07:18
GLAXOSMITHKLINE (CHI-X)
1349.60
GBp
24.40
1.84%
21.04.2021 17:30