25.05.2020 18:38:12
AROUNDTOWN (CHI-X)
4.7640
EUR
0.1520
3.30%
25.05.2020 17:30