18.05.2021 12:51:18
GLAXOSMITHKLINE
16.22
EUR
-0.14
-0.86%
18.05.2021 12:34