06.05.2021 01:52:31
GLAXOSMITHKLINE
15.52
EUR
-0.12
-0.77%
05.05.2021 08:34