18.05.2021 13:35:01
GLAXOSMITHKLINE
16.26
EUR
-0.12
-0.73%
18.05.2021 13:32