14.07.2020 11:26:13
KINNEVIK AB 'B'
27.95
USD
1.00
3.71%
07.07.2020 16:29