09.12.2019 05:26:41
KINNEVIK AB 'B'
23.57
USD
0.72
3.15%
06.12.2019 16:19