07.04.2020 03:18:34
GYLDENDAL (CHI-X)
456.00
NOK
0.00
0.00%
06.04.2020 17:30