17.11.2019 04:04:53
GYLDENDAL (CHI-X)
366.00
NOK
0.00
0.00%
15.11.2019 17:30