14.08.2020 16:38:31
GYLDENDAL (CHI-X)
496.00
NOK
-24.00
-4.62%
14.08.2020 16:20