02.12.2021 20:43:39
OLAV THON (CHI-X)
180.50
NOK
0.00
0.00%
02.12.2021 16:20