18.01.2020 01:29:06
NOKIA (CHI-X)
3.7440
EUR
-0.0360
-0.95%
17.01.2020 17:30