06.12.2021 21:30:16
BC Vaudoise N
73.00
CHF
0.80
1.11%
06.12.2021 17:31