06.04.2020 19:34:38
BC Vaudoise N
801.00
CHF
12.00
1.52%
06.04.2020 17:30