10.08.2020 10:09:52
SARON AVERAGE 6 MONATE
-0.55
CHF
0.0500
8.33%
10.06.2020 17:50