07.12.2021 03:47:44
SARON AVERAGE 6 MONATE
-0.55
CHF
0.0000
0.00%
09.11.2021 17:50