13.08.2020 19:15:49
SARON AVERAGE 1 MONAT
-0.71
CHF
0.0027
0.39%
12.08.2020 17:50