23.01.2021 18:09:53
SARON AVERAGE 1 MONAT
-0.73
CHF
0.0067
0.91%
22.01.2021 17:50