24.10.2020 14:08:39
SARON AVERAGE 3 MONATE
-0.67
CHF
0.0500
6.94%
22.10.2020 17:50