19.08.2019 05:35:37
STXE TM SMALL RE.EUR
848.30
$$$
10.3200
1.23%
16.08.2019 17:50